Prodajna mesta

Dostavna mesta MABOLAB

I – Održavanje higijene u domaćinstvima – Kućna hemija  PREUZMITE PRATEĆI DOKUMENT
II – Održavanje higijene u institucijama: bolnice, škole, obdaništa, hoteli, restorani itd. – Instituciona hemija
III – Dezinfekciona sredstva – Medicinska hemija
IV – Sredstva za održavanje lične higijene – Kozmetika PREUZMITE PRATEĆI DOKUMENT
V – Čišćenje i dezinfekcija u prehrambenoj industriji – HACCP hemija
VI – Odmašćivanje i čišćenje u industriji, elektroprivredi i građevinarstvu – Industrijska hemija
VII – Fluidi za prenos toplote i sredstva za čišćenje toplotno rashladnih postrojenja – HVAC hemija
VIII – Održavanje i čišćenje transportnih vozila: automobili, kamioni, autobusi, vozila i plovila – Auto hemija
IX – Začini konzervansi aditivi za prehrambenu industriju – Prehrambena hemija