Referentna lista

Postizanje zadovoljstva kod korisnika je imperativ savremenog tržišta. Mi smo uspeli na vreme da se prilagodimo ovom zatevu i u to su se uverile neke od poznatijih kompanija i institucija iz različitih oblasti poslovanja i rada koje koriste MABO proizvode, a koje izdvajamo u referentnoj listi

 • –  JAPANSKA AMBASADA  
 • – KLINIČKI CENTAR NIŠ
 • – DOM ZDRAVLJA NIŠ0
 • – MUP SRBIJE
 • – FALKE SERBIA DOO
 • – JEANCI SERBIA – Leskovac
 • – TIGAR AD – Pirot
 • – „KAVIM JEDINSTVO“ DOO – Vranje
 • – NIŠKA MLEKARA AD – Niš
 • – NACIONALNA DISTRIBUCIJA (ITM) – Beograd
 • – ITM LOGISTIKA – Beograd
 • – NEVENA – Leskovac
 • – NEVENA COLOR – Leskovac
 • – SIMPO AD – Vranje
 • – GRAD LESKOVAC
 • – JKP VODOVOD – Leskovac
 • – JKP KOMUNALAC – Leskovac
 • – JKP KOMUNALAC – Grdelica
 • – PORR – WERNER & WEBER
 • – GREEN GARDEN
 • – PK „YUMCO“ A.D. – Vranje
 • – PLAVI KAMEN PTDOO – Vranje
 • – MLEKARA LAZAR – Blace
 • – JUG PROM DOO – Leskovac
 • – BRAĆA ĐOKIĆ DOO – Leskovac
 • – MESARA JOVIĆ – Leskovac
 • – MLEKARA GLOŽANE DOO – Leskovac
 • – OŠ „KOSTA STAMENKOVIĆ“ – Leskovac
 • – OŠ „TRAJKO STAMENKOVIĆ“ – Leskovac
 • – OŠ „VOŽD KARAĐORĐE“ – Leskovac
 • – OŠ „VUK KARADŽIĆ“ – Leskovac
 • – OŠ „JOSIF KOSTIĆ“ – Leskovac
 • – TURISTIČKA ORGANIZACIJA – Leskovac
 • – TURISTIČKA ORGANIZACIJA – Bor