MABO Kondin S | MABO Hemijska Industrija Leskovac

MABO Kondin S

Polifunkcionalno sredstvo za tretman vode u parnom kotlovskom sistemu-PKS