MABOSAN Ami 200 | MABO Hemijska Industrija Leskovac

MABOSAN Ami 200

Sredstvo za odmašćivanje, čišćenje i dezinfekciju podova – OSNOVNA NAMENA: Detaljno čišćenje i dezinfekcija podova – KONCENTRAT 1:50-200