Meni

MABOSAN Per O

Granule za čišćenje i dezinfekciju na bazi aktivnog kiseonika

Opis

MABOSAN Per O su granule čije se dezinfekciono svojstvo bazira na dejstvu aktivnog kiseonika. Sredstvo ima široko antimikrobno dejstvo, što mu omogućava široku primenu u zdrastvu, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, kao i u svim objektima gde se pripema i servira hrana. Sredstvo veoma efikasno odstranjuje sve vrste nečistoća, a pritom se veoma lako ispira.

OSNOVNA NAMENA: Čišćenje i dezinfekcija kuhinja, posuđa i pribora

KONCENTRAT: Granule se rastvaraju u vodi prema uputstvu proizvođača