Meni

MABO Kondin DC-50

Polifunkcionalno sredstvo za tretman vode u toplovodnom sistemu i sistemu daljinskog grejanja – SDG – za vodu koja je prethodno derkabonizovana – Vezivanje kiseonika se postiže upotrebom smeše tanina i natrijum eritorbata

Opis

Polifunkcionalno sredstvo za tretman vode u sistemu daljinskog grejanja (SDG), odnosno u toplovodnom sistemu, i to za sisteme u kojima je voda prethodno dekarbonizovana.
/n/n
Sredstvo je vodeni rastvor više komponenata, od kojih svaka ima svoju funkciju. Rastvor je zaštitno sredstvo za kondicioniranje omekšane vode radi postizanja potrebnog kvaliteta vode i zaštite toplovodnog sistema od korozije.
/n/n
Ovu svoju namenu sredstvo ostvaruje:
/n- vezivanjem zaostale tvrdoće vode,
/n- regulacijom pH vrednosti do zadate vrednosti,
/n- vezivanjem kiseonika,
/n- pasivizacijom metalnih površina i zaštitom od svih vrsta korozije,
/n- stvaranjem magnetitnog sloja i formiranjem zaštitnog filma,
/n- sprečavanjem taloženje mulja i omogućavanjem njegove filtracije,
/n- otklanjanjem postojećih naslaga,
/n- sprečavanjem nastajanje pene na površini vode.
/n/n
PAKOVANJE: Kanistri 10 lit, 25 lit i Bačve 200 lit