Katalog proizvoda | MABO Hemijska Industrija Leskovac

MABO Katalog

Za lakše listanje kataloga, koristite polje za pretragu, ili opciju za filtriranje rezultata.

Za sve proizvode sa dostupnim tehničkim listom link ka PDF kopiji tehničkog lista možete naći u poslednjoj koloni tabele.

Za sva pitanja i dodatnu dokumentaciju pošaljite mejl na office@mabolab.rs.

[product_table columns="sku:Šifra,name,short-description,categories,cf:tehnicki_list:Tehnički list" widths="5%,25%,30%,30%,10%"]