Meni

MABOSAN Bistro L

Tečni deterdžent za mašinsko pranje posuđa – KONCENTRAT 1:250-500

Opis

MABOSAN Bistro L je tečni, visoko alkalni, hlorinisani deterdžent namenjen mašinskom pranju i dezinfekciji posuđa. Veoma efikasno odstranjuje sve vrste nečistoća, a posuđe je nakon pranja potupno čisto. Deterdžent je jako alkalno sredst- vo, ali zahvaljujući sadržaju inhibitora korozije ne oštećuje delove mašine. Deterdžent sadrži agense koji smanjuju tvrdoću vode, tako da je mogućnost stvaranja kamenca svede- na na minimum.

Deterdžent je koncentrat, koji se dozira 2-4 ml na 1 lit vode (1:250 -500), što zavisi od kvaliteta vode.

PAKOVANJE: 1 lit, 5 lit, 10 lit