Meni

MABO Kondin EDTA

Rastvor etilendiaminotetrasirćetna kiselina. Sredstva za vezivanje i kompleksiranje nestaloženih jona.