Meni

MABO Kondin TP

Rastvor prečišćenog trinatrijum fosfata. Sredstva za redukciju tvrdoće vode.