Meni

MABO Kondin FO-10

Polifunkcionalno sredstvo za tretman vode u sistemu daljinskog grejanja (SDG) – zaštita od kiseonika na bazi organskih jedinjenja

Opis

KONDIN FO-10 je polifunkcionalno sredstvo za tretman vode u sistemu daljinskog grejanja (SDG). Sredstvo je vodeni rastvor više komponenata, od kojih svaka ima svoju funkciju. Rastvor je zaštitno sredstvo za kondicioniranje omekšane vode radi postizanja potrebnog kvaliteta vode i zaštite sistema daljinskog grejanja. Ovu svoju namenu sredstvo ostvaruje:

-vezivanjem zaostale tvdoće vode,
-regulacijom pH vrednosti do zadate vrednosti,
-vezivanjem kiseonika,
-pasivizacijom metalnih površina i zaštitom od svih vrsta korozije,
-stvaranjem magnetitnog sloja i zaštitom prekrivnog filma,
-sprečavanjem taloženje mulja i omogućavanjem njegove filtracije,
-otklanjanjem postojećih naslaga,
-sprečavanjem nastajanja pene na površini vode.

Vezivanje kiseonika se postiže upotrebom organskih antioksidanata. Za sastav konsultovati bezbednosni list proizvođača.

PAKOVANJE: 10 lit, 20 lit, 25 lit, 200 lit