Meni

MABO Kondin FOS-20

Polifunkcionalno sredstvo za tretman vode u toplovodnom sistemu i sistemu daljinskog grejanja – SDG – Vezivanje kiseonika se postiže upotrebom natrijum sulfita i tanina

Opis

Polifunkcionalno sredstvo za tretman vode u sistemu daljinskog grejanja (SDG), odnosno u toplovodnnom sistemu. Sredstvo je vodeni rastvor više komponenata, od kojih svaka ima svoju funkciju.

Rastvor je zaštitno sredstvo za kondicioniranje omekšane vode radi postizanja potrebnog kvaliteta vode i zaštite toplovodnog sistema od korozije.

Ovu svoju namenu sredstvo ostvaruje:

– vezivanjem zaostale tvrdoće vode,

– regulacijom pH vrednosti do zadate vrednosti,

– vezivanjem kiseonika,

– redukcijom hematita do magnetita,

– pasivizacijom metalnih površina i zaštitom od svih vrsta korozije,

– sprečavanjem taloženje mulja i omogućavanjem njegove filtracije,

– otklanjanjem postojećih naslaga,

– sprečavanjem nastajanje pene na površini vode.

PAKOVANJE: Kanistri 10 lit, 25 lit i Bačve 200 lit