Meni

MABO Kondin FS-O

Polifunkcionalno sredstvo za tretman vode u parnom kotlovskom sistemu – PKS

Opis

Zaštita od kiseonika na bazi natrijum sulfita i isparljivih organskih jedinjenja.
/n/n
KONDIN FS-O je polifunkcionalno sredstvo za tretman vode u parnom kotlovskom sistemu. Jedna od karakteristika ovog sredstva je da sadrži amine sa povoljnim koeficijentom raspodele između vode i pare, što sredstvu omogućava produženo neutralizaciono i antikoroziono dejstvo.
/n/n
Pored toga sredstvo sadrži i isparljiva organska jedinjenja koja efikasno eliminišu kiseonik prisutan u pari.
/n/n
PAKOVANJE: Kanistri 10 lit, 25 lit i Bačve 200 lit