Meni

MABO Kondin NM

Neutralizacioni amin na bazi morfolina. Amini za neutralizaciju i filmovanje.