Meni

MABO Kondin SB-Deha

Polifunkcionalno sredstvo za tretman vode u parnom kotlovskom sistemu – PKS

Opis

‘- Sadrži isparljive amine
/n- Zaštita od kiseonika na bazi DEHA
/n/n
KONDIN SB-Deha je polifunkcionalno sredstvo za tretman vode u parnom kotlovskom sistemu. Jedna od karakteristika ovog sredstva je da sadrži amine sa povoljnim koeficijentom raspodele između vode i pare, što sredstvu omogućava produženo neutralizaciono i antikoroziono dejstvo.
/n/n
Pored toga sredstvo sadrži i lako isparljiv amin (DEHA) koji efikasno eliminiše kiseonik prisutan u pari.
/n/n
PAKOVANJE: Kanistri 10 lit, 25 lit i Bačve 200 lit