Meni

MABOSOL Fosfo Plating

Sredstvo za fosfatizaciju

Opis

TIPIČNA PRIMENA: Fosfatizacija metalnih površina
FAZA OBRADE: Fosfatizacija
NAČIN PRIMENE: Potapanjem
IZGLED: Tečnost
pH: Jako kiseo proizvod
RADNA TEMPERATURA: 35 – 75°C
RADNA KONCENTRACIJA: 20 – 30 g/L
VREME: 1 – 2 minuta
RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu Primeniti sve mere zaštitite na poslu