Meni

MABOSOL Fosfo Plating

Sredstvo za fosfatizaciju

Opis

TIPIČNA PRIMENA: Fosfatizacija metalnih površina

FAZA OBRADE: Fosfatizacija

NAČIN PRIMENE: Potapanjem

IZGLED: Tečnost

pH: Jako kiseo proizvod

RADNA TEMPERATURA: 35 – 75°C

RADNA KONCENTRACIJA: 20 – 30 g/L

VREME: 1 – 2 minuta

RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu Primeniti sve mere zaštitite na poslu