Meni

MABOSOL Formula 221 odmašćivač

Odmašćivač za aluminijum – Proizvod za odmašćivanje i čišćenje površina izrađenih od aluminijuma

Opis

TIPIČNA PRIMENA: Odstranjivanje masti i ulja sa komada aluminijuma.

FAZA OBRADE: Pretretman pre dalje obrade

NAČIN PRIMENE: Potapanjem u kadi

IZGLED: Prah

pH: Visoko alkalni proizvod

RADNA TEMPERATURA: 60 – 80°C

RADNA KONCENTRACIJA: 20 – 40 g/L

VREME: 2 – 5 minuta

RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu. Primeniti sve mere zaštite na poslu.