Meni

MABOSOL Formula 221 odmašćivač

Odmašćivač za aluminijum – Proizvod za odmašćivanje i čišćenje površina izrađenih od aluminijuma

Opis

TIPIČNA PRIMENA: Odstranjivanje masti i ulja sa komada aluminijuma.
FAZA OBRADE: Pretretman pre dalje obrade
NAČIN PRIMENE: Potapanjem u kadi
IZGLED: Prah
pH: Visoko alkalni proizvod
RADNA TEMPERATURA: 60 – 80°C
RADNA KONCENTRACIJA: 20 – 40 g/L
VREME: 2 – 5 minuta
RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu. Primeniti sve mere zaštite na poslu.