Meni

MABOSOL Bond FE 250N

Dodatak sredstvo za fosfatizaciju. Za gvožđe i čelik.

Opis

Proizvod koji se može da koristi umesto proizvoda Mabosol Bond FE 250N: Bonderite M-AD 565

Karakteristike:

TIPIČNA PRIMENA: Fosfatizacija metalnih površina

FAZA OBRADE: Pretretman metalnih površina

NAČIN PRIMENE: Dodatak rastvoru za fosfatizaciju

IZGLED: Tečnost

pH: Jako alkalni proizvod

RADNA TEMPERATURA: 45-70C

RADNA KONCENTRACIJA: 35 g na svakih 100 g mabosol Bond FE 250

VREME: 2-3 minuta

RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu

Primeniti sve mere zaštitite