Meni

MABOSOL Formula 230/7163 odmašćivač

Tečni odmašćivač za čelik, cink i aluminijum – Proizvod za odmašćivanje i čišćenje površina izrađenih od čelika, cinka i aluminijuma – KORISTI SE UZ DODAVANJE POJAČIVAČA

Opis

TIPIČNA PRIMENA: Odstranjivanje masti i ulja sa komada čelika, cinka i aluminijuma.

FAZA OBRADE: Pretretman pre dalje obrade – pre presvlačenja površina.

NAČIN PRIMENE: Potapanjem u kadi ili prskanjem

IZGLED: Tečnost

pH: Visoko alkalni proizvod

RADNA TEMPERATURA: 50 – 60°C

RADNA KONCENTRACIJA ODMAŠĆIVAČA: Videti Tehnički list

RADNA KONCENTRACIJA POJAČIVAČA: 10% od količine odmašćivača

VREME: 1 – 5 minuta

PRITISAK SPREJA: 0.8 – 2.0 bara

RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu. Primeniti sve mere zaštite na poslu.