Meni

MABOSOL Formula 230/7163 odmašćivač

Tečni odmašćivač za čelik, cink i aluminijum – Proizvod za odmašćivanje i čišćenje površina izrađenih od čelika, cinka i aluminijuma – KORISTI SE UZ DODAVANJE POJAČIVAČA

Opis

TIPIČNA PRIMENA: Odstranjivanje masti i ulja sa komada čelika, cinka i aluminijuma.
FAZA OBRADE: Pretretman pre dalje obrade – pre presvlačenja površina.
NAČIN PRIMENE: Potapanjem u kadi ili prskanjem
IZGLED: Tečnost
pH: Visoko alkalni proizvod
RADNA TEMPERATURA: 50 – 60°C
RADNA KONCENTRACIJA ODMAŠĆIVAČA: Videti Tehnički list
RADNA KONCENTRACIJA POJAČIVAČA: 10% od količine odmašćivača
VREME: 1 – 5 minuta
PRITISAK SPREJA: 0.8 – 2.0 bara
RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu. Primeniti sve mere zaštite na poslu.