Meni

MABOSOL Antirost 303

Sredstvo za čišćenje korozije sa aluminijuma – piklovanje aluminijuma – Koncentrat – ZA POTAPANJE I PRSKANJE

Opis

TIPIČNA PRIMENA: Odstranjivanje korozije sa komada od aluminijuma
FAZA OBRADE: U svim fazama tehnološkog postupka
NAČIN PRIMENE: Potapanjem u kadi i prskanjem proizvoda (sprej)
IZGLED: Tečnost
pH: Visoko kiseli proizvod
RADNA TEMPERATURA: 60 – 70°C
RADNA KONCENTRACIJA: Potapanje: 60 g/L; Sprej: 30 g/L
VREME: Na osnovu probe na maloj površini
RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu. Primeniti sve mere zaštitite na poslu.