Meni

MABOSOL Formula 205 odmašćivač

Odmašćivač za gvožđe i čelik – Premium – Proizvod za odmašćivanje i čišćenje površina izrađenih od čelika i gvožđa – ZA UOBIČAJENE TEMPERATURE

Opis

TIPIČNA PRIMENA: Odstranjivanje masti i ulja sa komada gvožđa i čelika

FAZA OBRADE: Pretretman pre dalje obrade

NAČIN PRIMENE: Potapanjem u kadi

IZGLED: Prah

pH: Visoko alkalni proizvod

RADNA TEMPERATURA: 60 – 80°C

RADNA KONCENTRACIJA: 20 – 60 g/L

VREME: 2 – 5 minuta

RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu. Primeniti sve mere zaštite na poslu.