Meni

MABOSOL Formula 245/469

Tečni pojačivač odmašćivača – Proizvod je namenjen pojačavanju dejstva tečnih alkalnih odmašćivača

Opis

TIPIČNA PRIMENA: Pojačavanje dejstva tečnih odmašćivača.

FAZA OBRADE: Pretretman pre dalje obrade – pre presvlačenja površina.

NAČIN PRIMENE: Potapanjem u kadi.

IZGLED: Tečnost

pH: 6.5 – 8

RADNA TEMPERATURA: 50 – 80°C

RADNA KONCENTRACIJA POJAČIVAČA: Videti Tehnički list

VREME: U zavisnosti od zahteva

RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu. Primeniti sve mere zaštite na poslu.