Meni

MABOSOL Formula 245/469

Tečni pojačivač odmašćivača – Proizvod je namenjen pojačavanju dejstva tečnih alkalnih odmašćivača

Opis

TIPIČNA PRIMENA: Pojačavanje dejstva tečnih odmašćivača.
FAZA OBRADE: Pretretman pre dalje obrade – pre presvlačenja površina.
NAČIN PRIMENE: Potapanjem u kadi.
IZGLED: Tečnost
pH: 6.5 – 8
RADNA TEMPERATURA: 50 – 80°C
RADNA KONCENTRACIJA POJAČIVAČA: Videti Tehnički list
VREME: U zavisnosti od zahteva
RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu. Primeniti sve mere zaštite na poslu.