Meni

MABOSOL Formula 223 odmašćivač

Odmašćivač za bakar – Proizvod za odmašćivanje i čišćenje površina izrađenih od bakra

Opis

TIPIČNA PRIMENA: Odstranjivanje masti i ulja sa komada bakra.
FAZA OBRADE: Pretretman pre dalje obrade.
NAČIN PRIMENE: Potapanjem u kadi.
IZGLED: Prah
pH: Visoko alkalni proizvod
RADNA TEMPERATURA: 60 – 80°C
RADNA KONCENTRACIJA: 30 – 50 g/L
VREME: 2 – 5 minuta
RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu. Primeniti sve mere zaštite na poslu.