Meni

MABOSOL Formula 223 odmašćivač

Odmašćivač za bakar – Proizvod za odmašćivanje i čišćenje površina izrađenih od bakra

Opis

TIPIČNA PRIMENA: Odstranjivanje masti i ulja sa komada bakra.

FAZA OBRADE: Pretretman pre dalje obrade.

NAČIN PRIMENE: Potapanjem u kadi.

IZGLED: Prah

pH: Visoko alkalni proizvod

RADNA TEMPERATURA: 60 – 80°C

RADNA KONCENTRACIJA: 30 – 50 g/L

VREME: 2 – 5 minuta

RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu. Primeniti sve mere zaštite na poslu.