Meni

MABOSOL Formula 224 odmašćivač

Odmašćivač za cink – Proizvod za odmašćivanje i čišćenje površina izrađenih od cinka

Opis

TIPIČNA PRIMENA: Odstranjivanje masti i ulja sa komada cinka.

FAZA OBRADE: Pretretman pre dalje obrade.

NAČIN PRIMENE: Potapanjem u kadi

IZGLED: Prah

pH: Visoko alkalni proizvod

RADNA TEMPERATURA: 70 – 80°C

RADNA KONCENTRACIJA: 30 – 50 g/L

VREME: 1 – 2 minuta

RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu. Primeniti sve mere zaštite na poslu.