Meni

MABOSOL Formula 240/1270

Tečni pojačivač odmašćivača – Proizvod je namenjen pojačavanju dejstva tečnih odmašćivača

Opis

TIPIČNA PRIMENA: Pojačavanje dejstva tečnih odmašćivača.
FAZA OBRADE: Pretretman pre dalje obrade – pre presvlačenja površina.
NAČIN PRIMENE: Potapanjem u kadi ili prskanjem.
IZGLED: Tečnost
pH: 7 – 8
RADNA TEMPERATURA : 45 – 60°C
RADNA KONCENTRACIJA POJAČIVAČA: Videti Tehnički list
VREME: U zavisnosti od zahteva
PRITISAK SPREJA: 0.8 – 2.0 bara
RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu. Primeniti sve mere zaštite na poslu.