Meni

MABOSOL Formula 240/1270

Tečni pojačivač odmašćivača – Proizvod je namenjen pojačavanju dejstva tečnih odmašćivača

Opis

TIPIČNA PRIMENA: Pojačavanje dejstva tečnih odmašćivača.

FAZA OBRADE: Pretretman pre dalje obrade – pre presvlačenja površina.

NAČIN PRIMENE: Potapanjem u kadi ili prskanjem.

IZGLED: Tečnost

pH: 7 – 8

RADNA TEMPERATURA : 45 – 60°C

RADNA KONCENTRACIJA POJAČIVAČA: Videti Tehnički list

VREME: U zavisnosti od zahteva

PRITISAK SPREJA: 0.8 – 2.0 bara

RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu. Primeniti sve mere zaštite na poslu.