Meni

MABOSOL Formula 215 odmašćivač

Odmašćivač za proces fosfatizacije – Odmašćivanje i aktivacija površina za proces fosfatizacije. Odmašćuje metalne površine i formira centre kristalizacije što dorinosi formiranju uniformnog i dobro vezanog sloja fosfata.

Opis

TIPIČNA PRIMENA: Odstranjuje masti i ulja sa komada metala i stvara centre kristalizacije što obezbeđuje perfektnu fosfatizaciju.
FAZA OBRADE: Pretretman pre fosfatizacije.
NAČIN PRIMENE: Potapanjem u kadi.
IZGLED: Prah
pH: Visoko alkalni proizvod
RADNA TEMPERATURA: 50 – 70°C
RADNA KONCENTRACIJA: 10 – 30 g/L
VREME: 1 – 5 minuta
RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu Primeniti sve mere zaštite na poslu.