Meni

MABOSOL Formula 210 odmašćivač

Odmašćivač za niske temperature – Economic – Proizvod za odmašćivanje i čišćenje površina izrađenih od čelika i gvožđa = ZA NIŽE TEMPERATURE

Opis

TIPIČNA PRIMENA: Odstranjivanje masti i ulja sa komada gvožđa i čelika.
FAZA OBRADE: Pretretman pre dalje obrade.
NAČIN PRIMENE: Potapanjem u kadi.
IZGLED: Prah
pH: Visoko alkalni proizvod
RADNA TEMPERATURA: 25 – 50°C
RADNA KONCENTRACIJA: 40 – 80 g/L
VREME: 4 – 8 minuta
NAPOMENA: Upotreba više koncentracije proizvoda dopušta nižu radnu temperaturu i kraće vreme odmašćivanja.
PRIMER: Na temperaturi od 40°C i sa koncentracijom od 60 g/L uobičajeno vreme je 6 minuta.
RUKOVANJE: Samo za profesionalnu upotrebu. Primeniti sve mere zaštite na poslu.